http://se.uploads.ru/poMJx.jpg

http://se.uploads.ru/7UFG0.jpg

http://se.uploads.ru/AYyoI.jpg

http://se.uploads.ru/SLYOG.jpg

ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2014/2014_5_1815_1818.pdf