Історична довідка військової частини А1423

Згідно директиви Міністра оборони України від 02.12.2002 року № Д-115/1/*11 створена військова частина, яка дислокується на фондах Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України в місті Києві.
Річне свято військової частини 12 травня.

Центр є спеціалізованою військовою частиною топографічної служби Збройних Сил. Він  призначений для: забезпечення реалізації в Збройних Силах України єдиної державної політики з питань навігації, організації навігаційного забезпечення в Збройних Силах; забезпечення надійного функціонування системи навігаційного забезпечення; здійснення періодичного контролю за виконанням заходів щодо навігаційного забезпечення; відпрацювання нормативно-правових і керівних документів з питань навігаційного забезпечення Збройних Сил України.

Основними завданнями Центру є:
забезпечення реалізації в Збройних Силах України єдиної державної політики з питань навігації, організації всебічного навігаційного забезпечення видів та родів військ (сил) Збройних Сил України;
забезпечення надійного функціонування системи навігаційного забезпечення Збройних Сил України;
відпрацювання нормативно-правових і керівних документів з питань навігаційного забезпечення Збройних Сил.
Центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює:
систематизацію даних про стан навігаційного забезпечення Збройних Сил України на сучасному етапі, визначення пріоритетних напрямків його розвитку;
заходи спрямовані на розвиток системи навігаційного забезпечення Збройних Сил, її інтеграції до загальнонаціональної системи навігаційного забезпечення подвійного військово-цивільного призначення та системи космічного навігаційно-часового забезпечення України;
взаємодію з держаними органами з питань навігації та спільного використання єдиного навігаційного поля;
розробку керівних та нормативно-правових документів щодо організації навігаційного забезпечення Збройних Сил України;
формування технічних вимог до навігаційної апаратури згідно потреб Збройних Сил;
контроль за формуванням і використанням диференційного коригуючого навігаційного поля з характеристиками, які необхідні для виконання покладених на Збройні Сили України завдань;
розробку норм постачання засобів навігаційного забезпечення, створення їх запасів та обмінних фондів;
супроводження забезпечення військ навігаційними засобами, контроль за їх експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням;
впровадження новітніх засобів навігаційного забезпечення і контроль за правильністю їх застосування.