7. 16 ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Центр планування та контролю навігаційного забезпечення (далі – ЦП та КНЗ) є спеціалізованою військовою частиною топографічної служби Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил. Він  призначений для: забезпечення реалізації в Збройних Силах України єдиної державної політики з питань навігації, організації навігаційного забезпечення в Збройних Силах; забезпечення надійного функціонування системи навігаційного забезпечення; здійснення періодичного контролю за виконанням заходів щодо навігаційного забезпечення; участі у  відпрацювання нормативно-правових і керівних документів з питань навігаційного забезпечення Збройних Сил України.
ЦП та КНЗ є військовою частиною безпосередньо підпорядкованою  Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України.
Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України здійснює керівництво діяльності ЦП та КНЗ.
Структуру і штат ЦП та КНЗ затверджує начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

7.2 ЦП та КНЗ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України  та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами і розпорядженнями начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, вказівками і розпорядженнями начальника Центрального управління воєнно-топографічного та навігації, та цим Положенням.

7.3. Основними завданнями ЦП та КНЗ є:
         забезпечення реалізації в Збройних Силах України єдиної державної політики з питань навігації, організації всебічного навігаційного забезпечення видів та родів військ (сил) Збройних Сил України;
забезпечення надійного функціонування системи навігаційного забезпечення Збройних Сил України;
відпрацювання нормативно-правових і керівних документів з питань навігаційного забезпечення Збройних Сил.

7.4. ЦП та КНЗ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:
аналіз даних про стан навігаційного забезпечення Збройних Сил України, визначення пріоритетних напрямків його розвитку;
заходи спрямовані на розвиток системи навігаційного забезпечення Збройних Сил, її інтеграції до загальнонаціональної системи навігаційного забезпечення подвійного військово-цивільного призначення та системи космічного навігаційно-часового забезпечення України;
взаємодію з держаними органами з питань навігації та спільного використання єдиного навігаційного поля;
участь у розробці керівних та нормативно-правових документів щодо організації навігаційного забезпечення Збройних Сил України;
формування технічних вимог до навігаційної апаратури згідно потреб Збройних Сил;
контроль за формуванням і використанням диференційного коригуючого навігаційного поля з характеристиками, які необхідні для виконання покладених на Збройні Сили України завдань;
участь у розробці норм постачання засобів навігаційного забезпечення, створення їх запасів та обмінних фондів;
супроводження забезпечення військ навігаційними засобами, контроль за їх експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням;
впровадження новітніх засобів навігаційного забезпечення і контроль за правильністю їх застосування.

7.5. Діяльність ЦП та КНЗ безпосередньо спрямовує, координує та контролює начальник топографічної служби Збройних Сил України.
Начальник ЦП та КНЗ безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, а з питань топогеодезичного та навігаційного забезпечення - начальнику топографічної служби Збройних Сил України.  Начальник ЦП та КНЗ є начальником для особового складу військової частини, визначає  функції  та  завдання структурних підрозділів центру, встановлює повноваження, ступінь відповідальності та обов'язки своїх заступників, начальників підрозділів, організовує і контролює виконання покладених на них завдань.

7.6. Начальник ЦП та КНЗ в межах своїх повноважень має право:
видавати накази;
затверджувати функціональні обов'язки посадових осіб структурних підрозділів і безпосередньо підпорядкованих посадових осіб.

7.7. Начальник ЦП та КНЗ відповідає:
за бойову та мобілізаційну готовність центру;
за своєчасне і якісне виконання завдань, покладених на центр;
за бойову підготовку, військову та трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу;
за забезпечення охорони державної таємниці;
за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів;
за стан пожежної безпеки.

7.8. Обов’язки начальника ЦП та КНЗ визначаються статтями 59, 67 Статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України (командир полку, окремого батальйону) з урахуванням  специфіки центру.

7.9. ЦП та КНЗ є юридичною особою, має ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру, кутові штампи та гербові печатки за умовним та дійсним найменуваннями, користується майном на правах оперативного управління та утримується за рахунок державного бюджету за статтями кошторису Міністерства оборони України згідно зі штатом.